Algemene Voorwaarden - Impressione

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Impressione (juli 2020) 

Impressione is gevestigd in Breda

(vanaf nu Impressione genoemd in dit document)

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Impressione en haar klanten.
  • Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.
  • Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. Verplichtingen tussen Impressione en klanten
  • Impressione spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.
  • Eventueel kan Impressione een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
  • Er is geen resultaatverplichting vanuit Impressione, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.
 3. Tarieven en betalingen
  • De genoemde prijzen op de website van Impressione en in andere communicatie zijn zonder btw heffing (KOR regeling Belastingdienst)en eventuele andere kosten zoals reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
  • Klanten betalen vooraf voor producten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.
  • Als een klant niet of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag Impressione overgaan tot een incassoprocedure
 4. Ziekte en overmacht
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van Impressione wordt in overleg een andere leveringsdatum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere leveringsdatum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakte kosten. 
 5. Klachten en annuleren van producten en diensten
  • Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan Impressione.
  • Het is mogelijk binnen twee weken de aankoop te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug.
  • Impressione is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren met melding van reden. Of er recht is op restitutie, wordt per situatie bepaald.
  • Annuleren van een aankoop kan alleen via de online omgeving. Het storneren van een betaling is geen geldige wijze van annuleren.
 6. Geheimhouding
  • Klanten mogen de geleverde producten  niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. Impressione mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.
  • Geleverde producten zijn in principe alleen bestemd voor eigen gebruik en vermaak. Impressione mag gerechtelijke stappen ondernemen om oneigenlijk gebruik te verhinderen.
 7. Toepasselijk recht
  • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.
Scroll naar top